آلاچیق روف گاردن

alachigh 02ساخت آلاچیق در روف گارن با ساخت آلاچیق برروی زمین تفاوتهایی دارد که برخی از آنها عبارتند از:
-نیروی باد وارده بر آلاچیق در روف گاردن بیشتر است
-در اتصال استراکچر به آلاچیق محدودیت وجود دارد
ایزولاسیون روف گاردن
ایزولاسیون در روف گاردن یکی از مهمترین بخش ها است ، که در واقع مرزی است برای عبور و عدم عبور آب به فضایی که زیر روف گاردن قرار دارد . برای این بخش بسته به سایز روف گاردن می توان از روشها و مواد مختلفی استفاده نمود

 

 

بانوج را دنبال کنید :