انتخاب خاک برای روف گاردن

entekhab khakخاک در روف گاردن یکی از مواردی است که میبایست برای انتخاب و آماده سازی آن دقت زیادی نمود چرا که خاک درروف گاردن دارای محدودیت هایی است که برخی از آنها عبارتند از:
-خاک در روف گاردن باید وزن مخصوص کمتری داشته باشد
- خاک در روف گاردن باید توانایی جذب آب بیشتری داشته باشد
- اگر چه می توان با کود دهی نیاز غذایی گیاهان را در روف گاردن برطرف کرد اما به دلیل مشکلات برای تعویض خاک درروف گاردن ،خاک در روف گاردن باید دارای مواد غذایی باشد که با گذشت زمان علاوه بر بهبود دانه بندی بتواند نیاز گیاهان را به مواد غذایی مرتفع نماید.

 

 

بانوج را دنبال کنید :