مراحل طراحی دکوراسیون باغ و فضای سبز

marahel tarahiمی توان برای فرایند طراحی دکوراسیون باغ و فضای سبز 8 مرحله در نظر گرفت
مرحله اول . بررسی و سنجش سوابق تاریخی منطقه در دکوراسیون باغ و فضای سبز
باغسازی هر کشور در هر دوره تاریخی متاثر از سبک معماری و فرهنگ مردمان آن دوران بوده است . این امر در جزییات مناطق و شهرها نیز با یکدیگر متفاوت است . می توان با بررسی تاریخی منطقه از بروز اشتباهات فاحش پیشگیری کرد . اشتباهاتی مانند کاشت افرای ژاپنی در محوطه هایی که سابقا باغ ایرانی بوده و احتیاج به باز زنده سازی دارد.

 

 

مرحله دوم : تجزیه و تحلیلی محیطی در دکوراسیون باغ و فضای سبز
اولین بار که برای بازدید محوطه مورد نظر برای طراحی می روید اظهار نظر در مورد طرح و گیاهان کار دشواری است . اما با یک نگاه عمیق به محوطه های کاشته شده مجاور منطقه می توان گیاهان مناسب برای محیط را به آسانی شناسایی کرد . اینکه در محوطه اطراف چه گیاهانی بکار فته و استفاده ازکدام گیاه موفقیت امیز بوده بسیار مهم می باشد . تجزیه و تحلیل سایت خود عنوان مقاله ای است که پیشتر در باره آن بحث شده .
مرحله سوم : انتخاب چند ایده بر اساس محتوای طرح ، برنامه طرح و تجزیه و تحلیلها در دکوراسیون باغ و فضای سبز
گول اولین طرح و برداشت خود را خوردن اشتباهی است که انسان در بیشتر مراحل زندگی خود انجام میدهد. اولین برنامه و ایده لزوما بهترین نیست . بهتر است چند طرح در نظر گرفته شود و از میان انها بهترین انتخاب گردد.
مرحله چهارم : پرورش یکی از ایده ها و آفرینش یک طرح کامل در دکوراسیون باغ و فضای سبز
مرحله پنجم : ترکیب بندی کلیه عناصر و ایجاد وحدت در تمام اجزای مصنوع و نامصنوع در دکوراسیون باغ و فضای سبز
مرحله ششم: توسعه و گسترش بستر گیاهی در دکوراسیون باغ و فضای سبز
مرحله هفتم :کاشت گیاهان و اجرای عناصر باغ در دکوراسیون باغ و فضای سبز
مرحله نهایی : نگهداری منظردر دکوراسیون باغ و فضای سبز

بانوج را دنبال کنید :