طراحی دکوراسیون خارجی ، فضای باز ، محوطه سازی و فضای سبز

tarahi decor kharejiدر طراحی رویکردهای معاصر بیش از هر سبک معماری دیگری به تجربه¬ی نیازهای واقعی پاسخ می¬دهند. همه¬ی عناصر اعم از عواطف و احساسات صاحبان¬خانه، موقعیت مادی آن¬ها و شیوه¬ی زندگی¬شان بر طراحی تاثیر می¬گذارند. همه چیز اعم از بیرون و درون ، فضای بسته و باز بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. این رویکرد باعث تشویق مناسبات انسانی شده است. با این همه، یک جنبه¬ی دیگر هم در طراحی وجود دارد و آن طرد هر گونه تظاهر و ادعاست، همچنان که فرهنگ مدرن همگان را تشویق می¬کرد فردیت و اصالت خود را تقویت کنند، فرهنگ معاصر امروزی قصد دارد همه چیز را همان طور که هست نشان دهد. به این معنا که مواد و مصالح و ساختار و سبک و مناسبات بیان طراحی در این رویکرد همه و همه به واقعیت اجزای منفرد پیوند می¬یابند. برعکس سبک¬های زیباشناسی که بر هم¬خوانی و مناسبات بین اجزا تکیه دارند، سبک¬های معاصر امروزی درست مانند اندیشه¬ی معاصر بر ناهم¬خوانی و ناهم¬گونی تاکید دارند. این به آن معنا نیست که هیچ اصل و انضباطی بر هیچ چیز در آن حاکم نیست .

بر هنر طراحی معاصر و بر اندیشه و بر روند تصمیم¬گیری آن از قضا انضباطی مشخص حاکم است. هر محیط امروزی از دل این اندیشه و انضباط حاکم بر آن و از دل این آگاهی به دوران معاصر پدید می¬آید. در پی تحقق این اصول گروه بانوج با مشاوره¬ی متخصصین خود به شما در به دست آوردن فضایی مطابق با اصول معاصرهمراه می¬شود. با تشکر از تیم طراح گروه بانوج ، که از بهترین¬های این دانش هستند.
در بخش طراحی پس از تنظیم قرار داد ،ابتدا از خواسته های کار فرما شامل اهداف ، کار های مورد نیاز ، المان های مورد نظر و... پرسیده میشود و طراحان با مشاوره دادن و ارائه نکته نظرات علمی و فنی به کار فرما .این خواسته ها را جهت می بخشند تا طرح مقدماتی که به کار فرما ارائه می شود به نظرات کار فرما نزدیک تر باشد
این مجموعه با در اختیار داشتن مهندسین با سابقه در خصوص طراحی محوطه و فضای سبز امکان طراحی این گونه فضا ها را در بالاترین سطح ،در داخل ایران دارا است.
نقشه ها می توانند بصورت فاز 1 یا فاز 2 طراحی گردند.آلبوم نقشه ها ی فاز 1 شامل مستر پلان ،پارت پلان و پلان اندازه گذاری سکشن های مورد نیاز می باشد.
پس از تایید طرح مقدماتی ، در نهایت نقشه ها که با برنامه اتوکد رسم شده اند ، بصورت آلبومی به کارفرما تقدیم می گردد.
هر طراحی کاشتی که برای ایجاد فضای سبز ارائه می شود باید دارای اهداف مشخصی باشد که عمده ترین نکات مورد نظر در امر فضای سبز عبارت است از:
1 –ایجاد هماهنگی و تعادل و توازن در محیط زیست برای حفظ روابط اکولوژیکی
2 – کاهش آلودگی در محیط زیست و حفظ محیط زیست
3 – افزایش جاذبه های زیبایی در محیط زندگی از دیدگاه منظر
4 – اولویت دادن به فضای سبز
5 – انتخاب مناسب ترین ، مفیدترین و در عین حال مقاوم ترین یا ماندگارترین گونه های گیاهی که علاوه بر زیبایی و سرسبزی مقاوم به آفات نباتی باشد

بانوج را دنبال کنید :