مبلمان شهری

mobleman shahriمبلمان شهری در کنار رفع نیاز های مادی گروههای مختلف استفاده کننده از فضاها ؛ به بعد زیبا شناسانه آن نیز باید پرداخته شود و این زیبایی بیش از هر چیز حاصل هماهنگی ؛ وحدت و تنوع ؛ تکرار شوندگی و انعطاف پذیری عناصر دخیل در طراحی فضا است.

طراحی مبلمان شهری  یک موضوع میان رشته ای است و فصل مشترکی از رشته ها وگرایش های مختلف است و دامنه گسترده محصولات این شاخه از طر احی، نیازمند طیف وسیع تخصص ها است. عمده ترین ویژگی مبلمان شهری کاربرد عام آن است و بیش از هر چیز دیگر با توده اهالی ساختمان ، محله یا شهر ارتباط مستقیم دارد و بدین لحاظ موضوع طراحی، ساخت و نصب آنها به ویژه در مواردی خاص مانند طراحی برای کودکان و سالخوردگان به مطالعات عمیق و دقیق نیاز پیدا می کند. فضاهای شهری به عنوان عرصه ای عمومی جهت فعالیت و حضور اجتماعی اهالی ، به رغم کارکردهای عملکرد گرایانه، می تواند فضایی جذاب برای گذران وقت و دیگر مناسبات اجتماعی و فرهنگی باشد و طراحی مبلمان شهری در این مقیاس نیاز به بررسی رفتارهای اجتماعی و تثبیت الگوهای افراد دارد. توازن میان بافت اجتماعی و رعایت عواملی مانند تاثیرات اقلیمی و شرایط محیطی تاثیر گذ ار بر طراحی، نوع و شدت نیاز کاربران ، کمیت و کیفیت خدمات مسیر طراحی تا نصب و نگهداری را مشخص می کنند.

طراحی، ساخت و نصب مبلمان شهری کارآمد و لحاظ نمودن شرایط و تفاوت های این تجهیزات در محیط سکونت نیازمند توجه به نکات فنی ساخت و اجرا و دانش علمی طراحی است از دیدگاه طر احان انتخاب و طراحی مناسب تجهیزات و امکانات منطقه حفظ هویت مکان و نمود بیشتر آن را ممکن می سازد و این برخورد به ویژه در احیای بافت تاریخی و سنتی شهر  بسیار موثر است . گزینشی حساس و محتاطانه در طراحی جزئیات و ارائه راه حل هایی خلا ق در طراحی به همراه  جانمایی و نصب مناسب، نگهداری و نظافت مبلمان در مناطق حس تعلق و خاطره انگیزی را  افزایش می دهد و آشفتگی بصری در سیمای شهر را سامان می بخشد .

طراحی مجموعه ای از عناصر در شهر که پاسخگو به طیف وسیعی از نیازها باشد باید بر اساس تخمین تعداد مصرف کنندگان و بررسی شخصیت و رفتار و شناخت جایگاه اجتماعی آنها صورت پذیرد . چرا که هماهنگ کردن اجزای مبلمان شهری همیشه ساده تر از هماهنگ کردن مردم و رفتارهای عمومی آنهاست .
به عنوان مثال کاربرد مناسب رنگ در طراحی مبلمان شهری یکی از راهکارهای مطلوب در مناسب سازی سیما و منظرشهر  با حفظ هویت کالبدی شهر است و تاثیر بسزایی در ادارك محیط دارد. انعطاف پذیری وا نطباق کیفیت های برتر در طراحی یک مجموعه هماهنگ با مواردی چون عملکرد، دوام، سازگاری با محیط وشا یستگیهای زیبایی شناسانه ، سبب خوانایی در محیط می شود، به طوری که ناظر معمولی می تواند ارتباط منطقی بین حوزه ها را درك کند و حضور مطلوب مبلمان ناخودآگاه درك می گردد و به گونه ای در ذهن نقش می بندد که گویی همیشه به این محل و فضا تعلق داشته است.
گروه بانوج با طراحی های زیبا و جدید که برای مدل مبلمان شهری مورد استفاده قرار می دهد باعث افزایش ایجاد جمع های گرم و صمیمی در خارج از منزل می گردد. در طراحی این گونه مبل ها از تکنیک ها و روش هایی استفاده می شود تا مدل مبلمان شهری  در برابر نور خورشید و همچنین بارندگی باران و برف مقاوم باشد و در شرایط جوی مختلف آسیب نبیند که داشتن این شرایط برای مدل مبلمان راحت و جذاب مستلزم طراحی قوی و به کارگیری اجناس با کیفیت در طراحی مبلمان شهری است .

بانوج را دنبال کنید :