مشاوره و نظارت دکوراسیون خارجی ، فضای باز ، محوطه سازی و فضای سبز

nezaratعلی رغم کم بودن منابع در زمینه دکوراسیون فضای باز و نیز سختی اجرای این نوع پروژه ها ، مجموعه گروه بانوج ، سعی داشته بصورت کاملا تخصصی همگام با علم روز دنیا جز پیشگامان مطالعه و ساخت دکوراسیون خارجی ، فضای باز ، محوطه سازی و فضای سبز در ایران باشد. متفاوت بودن نوع عملیات محوطه سازی و فضای سبز نسبت به سایر عملیات عمرانی ساختمان و حضور اولین اعضای ثابت زنده در ساختمان ( گیاهان) باعث می شود کارفرمایان با مشکل جدیدی از عملیات اجرایی در ساختمان مواجه شوند، به همین دلیل معمولا نیاز به اخذ اطلاعات در این زمینه ، آنها را نیازمند یک مشاوره صحیح می سازد.
گروه بانوج آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای در این خصوص به کارفرمایان محترم می باشد.

مشاوره دکوراسیون خارجی ، فضای باز ، محوطه سازی و فضای سبزدر خصوص محوطه سازی در دو بخش صورت می پذیرد.
- مشاوره اولیه که شامل ارایه اطلاعات در خصوص نحوه محاسبات هزینه ها ، مراحل کار ، نحوه قراردادو مواردی که کارفرمارا در تصمیم گیری برای اجرای محوطه مورد نظر یاری می دهد.
- در برخی پروژه ها کار فرمایان مهندسان یا مالکینی هستند که تمایل دارند اجرای عملیات محوطه سازی را با مدیریت خود انجام دهند ولی در اجرای قسمتی از عملیات نیاز به اطلاعات تخصصی دارند،در این موارد می توانند از مشاوره مهندسین این مجموعه برای تسهیل اجرای عملیات بهره ببرند.

نظارت بر پروژه های فضای سبز و محوطه سازی

این مجموعه آمادگی پذیرش پروژه های گوناگون را بصورت مدیریت پیمان دارد
مدیریت پیمان: در این نوع همکاری ، کلیه مسئولیت های فنی ، اجرایی ، مالی ، تدارکات ، نظارت و... بر عهده مجموعه (مدیر پیمان) قرار میگیرد و با ارائه صورت وضعیت پیشرفت کارها و امور مالی به کار فرما ، ایشان را به عنوان ناظر کل امور ، یاری می نماید.

بانوج را دنبال کنید :