طراحی و اجرای نمای ساختمان

namaye sakhteman3شهرها به شکل شگفت انگیز ی در حال تغییراند از این رو نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است كه در آن حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابانها یا میدانها كه درآن قرار گرفته است می گذارد. به بیان دیگر میتوان گفت: نمای ساختمان خالق نمای شهر است. فقط آدم‌ها نیستند که در شهرها زندگی می‌کنند؛ شهرها هم در آدم‌ها زندگی می‌کنند. (نقل به‌معنی از A Notebook on Cities and Clothes اثر WimWenders). شهرها در مردمی‌بزرگ می‌شوند که در شهرها متولد می‌شوند و می‌بالند. به این اعتبار، شهر را می‌توان از ماهیت بیرونیِ آن که فارغ از ذهن و درکِ انسان وجود دارد، تا فراسوهای یک مفهوم (شهر به‌مثابه‌ی یک مفهوم) گسترده کرد؛ پدیده‌ای (مفهومی) که در ذهن آدمیانی که در آن زندگی جریان دارد. پس یک شهر، به‌تعداد تک‌تک آدمیانی که از آن شهر تصور و خاطره‌ای دارند، وجود دارد. صورتهای ساختمانها یا نماها از جهتی همگن و از جهتی ناهمگن هستند. می توانند همگن باشند چون با استفاده از زبانی مشترك روی بدنه اجزا شهر اجرا می شوند و اما از آنجا كه هر كدام از این فضاها به كمك این زبان، مقاصد و نیازهایخود را بیان میكند، ناهمگن هستند. نمای ساختمان اولین مولفه ظاهری از ساختمان است که می تواند تاثیر زیادی بر ساکنین ساختمان و یا حتی منطقه داشته باشد .

نما در واقع یك سطح صاف تخت نیست، بلكه سطحی انتقالی بین فضای داخل خارج است كه با عقب نشستگی پیش‌آمدگی، تراس و... با فضای داخل مسكن ارتباط پیدا می‌كند. برای اینكه نمای ساختمان حریم خصوصی ساكنان خود را حفظ كند، باید نسبت به خیابان بسته‌تر محفوظتر باشد. نمای ساختمان باید به‌دنبال خلق یك كلیت هماهنگ به‌وسیله تناسب خوب پنجره‌ها، بازشوهای در، سایبان محدوده سقف‌ها،‌ سازه عمودی افقی، مصالح، رنگ، عناصر تزیینی باشد.
در طراحی ساختمان، نما مهم‌ترین بخش به شمار می‌رود زیرا نما چهارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص می‌کند. از زمانی که زیبایی ظاهری و آرامش، آسایش و ایمنی هر چه بیشتر محل زیست بشر مد نظر قرار گرفت، ایجاد نماهای با مصالح و شیوه های اجرایی متفاوت و متنوع در دستور کار شهروندان قرار گرفتهاست. نمای ساختمان در تعریف و شکل دهی شهر نقش بسیار مهمی ایفا می کند، بنابراین در نمای ساختمانها باید به مساله همگونی نمای شهری توجه بسیاری داشت.

. بسیاری از نماها ارزش تاریخی یا هنری دارند. با توجه به اینکه نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی شدید قرار دارد در انتخاب مصالح برای نماسازی باید دقت شود تا نمای ساخته شده اولا در مقابل عوامل جوی مقاوم بوده و در ثانی زیبایی لازم را داشته باشد و همچنین با نمای ساختمان‌های مجاور هماهنگی داشته باشد. برای نمای ساختمان می‌توان از مصالح مختلفی مانند آجر نما، انواع سیمانکاری، انواع سنگ، انواع دانه‌های سنگی رنگی با چسب‌های مخصوص یا انواع ورق‌های فلزی آلومینیم و... استفاده می‌شود. بانوج شما را در انتخاب و اجرای مناسب ترین نما برای ساختمانتان راهنمایی خواهد کرد

بانوج را دنبال کنید :